Begeleiding in het algemeen

Loopbaan-begeleiding is een begrip dat al jaren bestaat met diverse verschillende definities. Hier wordt aangehouden, dat begeleiding effectief is als de begeleider/consulent/psycholoog de cliënt beter laat functioneren, zonder er zelf beter van te worden. De begeleider doet zijn werk belangeloos. Deze stelling ligt geheel in lijn met het gedachtegoed. Bovendien wordt uitgegaan van het idee dat de cliënt in de basis weet wat hij wil in de toekomst. Gedurende de laatste jaren heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van de methode van oplossingsgerichte begeleiding. Het moge duidelijk zijn dat deze vorm van begeleiding niet bij alle cliënten gebruikt kan worden.

Tijdens de workshop worden voorbeelden gegeven van de methode van het oplossingsgericht begeleiden. Zie het dagprogramma voor de agenda van de training.

Waarom oplossingsgerichte begeleiding

Het blijkt dat deze methode effectief is omdat deze werkwijze er van uitgaat dat de cliënt dikwijls zelf reeds de oplossing van zijn “probleem” kent, maar er (nog) niet bij kan. Via een bepaalde vraagstelling kan worden bereikt dat de cliënt dikwijls bij de oplossing komt. Oorspronkelijk is dit ontwikkeld in een zogenoemd 8 stappen model dat effectief blijkt te zijn en dat overdraagbaar is. Dit betekent dat begeleiders, die al in de praktijk werkzaam zijn, deze methode kunnen gebruiken zodat zij extra keuzes van werken krijgen.

Wat is oplossingsgerichte begeleiding?

Bij oplossingsgerichte begeleiding ligt de nadruk op het vinden van de nieuwe bestemming of een ander doel van de cliënt. De oplossingsgerichte vragen laten de cliënt zelf zijn eigen antwoord vinden. Als leidraad geldt het analyseren wat bij cliënt goed gaat. Dat is belangrijk in het proces. Het lezen van het CV wordt op een soortgelijke wijze uitgevoerd.

Oplossingsgerichte werken baseert zich op de aannames en methoden van de Solution Focused Brief Therapy (SFBT). Deze methode is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in hun Brief Family Therapy Center in Millwaukee .Tijdens de workshop wordt uitgelegd hoe de oorspronkelijke methodiek is aangepast aan het specifieke cliëntenwerk binnen job-begeleiding. De basisgedachte is dat voor iedere cliënt geïndividualiseerde oplossing(en) voor problemen het beste werken en dat vrijwel iedereen competent is om zijn eigen problemen op te lossen. Deze oplossingen ontstaan door zinvolle vragen van de begeleider. De cliënt komt dan dikwijls zelf met de oplossing(en) en komt beter in zijn kracht om naar “buiten” te gaan

Hoe werkt oplossingsgerichte begeleiding?

In de eerste sessie wordt de noodzakelijke band tussen consulent/coach en cliënt opgebouwd (eerste stap van het 8 stappen model). Als dit is gebeurd, dan wordt uitvoerig gezocht naar de vraag of doel van de bewuste cliënt. Dit blijkt vaak een lastige opgave omdat dikwijls een andere vraag onder deze vraag zit. Als de vraag helder is dan wordt gekeken of hier sprake is van een reële vraag/doel is. Indien dit duidelijk is wordt bekeken welke zaken wel goed gaan en wat de cliënt dan anders doet. Dit leidt vaak al tot mogelijke oplossingen. Indien de cliënt behoefte heeft om een aantal zaken uit het verleden in te brengen kan dat uiteraard. Echter voor het proces is dat niet noodzakelijk bij deze methode.

Gedurende de vervolgsessies worden mogelijke oplossingen verder gedetailleerd naar aanleiding van oplossingsgerichte opmerkingen van de cliënt. Diverse verfijningtechnieken zijn hiervoor ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een schaalvraag, een toekomstgerichte vraag etc. Hiermee kan de vordering van het proces redelijk objectief worden “gemeten”.

Er zijn situaties waarbij de methode van oplossingsgericht begeleiden minder functioneert. Als er medische en/of psychische problemen meespelen. Deze moeten eerst worden opgelost. Ook werkt deze methode minder goed als er geen goede band is tussen consulent en cliënt.

In de workshop wordt uitvoerig ingegaan op de werkwijze en de resultaten van deze methode. De oplossingsgerichte begeleiding gaat uit van de autocratie en eigen creativiteit van de cliënt, waarbij de bestemming en het resultaat op een deze manier wordt verkregen.

Wat is het resultaat van oplossingsgericht begeleiding?

In de praktijk blijkt, dat deze methode van begeleiding snel en efficiënt is. Het aantal bestede uren is in het algemeen 30-50% lager dan de “klassieke” methode.

Bel of mail ons als u behoefte hebt aan uitgebreidere informatie over deze training. Of als u vragen hebt natuurlijk.

© 2021 IVCN - Instituut voor communicatieve vaardigheden - Oplossingsgerichte trainingen en Coaching. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top