Waarom deze training?

Uit ervaring met werken met 50plussers blijkt, dat veel 50plussers moeilijkheden krijgen om weer aan de slag te komen, nadat zij, om wat voor reden dan ook, werkloos zijn geworden. Hoewel legaal niet juist, blijkt de leeftijd vaak de (verborgen) reden. Echter het blijkt ook vaak, dat de vaardigheden gemiddeld niet toereikend genoeg zijn om deze leeftijdshobbel te omzeilen. Tevens zien wij ook, dat verschillende 50plussers hun communicatievaardigheden niet hebben aangepast aan de wijze van communiceren van de huidige generatie coworkers. Gestreefd wordt met deze training om de slagvaardigheid en inzetbaarheid in de markt te vergroten.

Wat is deze training en wat is de doelgroep?

Deze training is ontwikkeld om binnen een maand, dus zeer intensief, een groep van 6 tot 12 personen boven de leeftijd van 50 genoeg of de juiste vaardigheden bij te brengen om een kans te maken op de arbeidsmarkt. Tevens worden twee zogenaamde terugkomdagen aangeboden om het geleerde te “borgen”

De doelgroep voor deze training zijn mensen met MBO+ opleiding.

Hoe is deze training georganiseerd?

Eenmaal per maand start een groep van 8 tot maximaal 12 personen een training van 6 gehele dagen (3 x 2 achtereenvolgende dagen met steeds ongeveer 2 weken ertussen voor het uitwerken van het geleerde). Dit betekent, dat de training in een maand voltooid kan worden. Bij een groep van 6 cursisten of meer zijn twee trainers aanwezig. Vervolgens worden twee terugkomdagen gepland samen met de cursisten – bijvoorbeeld 2 maanden na het einde van de training. Zoals gezegd worden deze twee terugkomdagen gebruikt voor “fine-tuning” en “borging” van het geleerde.

De training is zodanig georganiseerd dat u leert om de eigen en geleerde vaardigheden beter in te zetten waardoor een grote impuls kan worden gegeven aan de slagvaardigheid en inzetbaarheid. Aan deze training is een intakeprocecure gekoppeld.

U kunt deze training volgen als een stand alone product of als onderdeel van een IRO traject waardoor meer diepgang geboden kan worden.

U kunt kiezen uit dinsdag en woensdag als trainingsdag of maandag en donderdag. De eerste training start op 2 september 2009.

Hoe ziet het programma er uit?

Dag 1

- Kennismaking en vaststellen doelstellingen
- Communicatie training – Hoe kom ik over?
- CV + resumé sessie (eerste sessie)

Dag2

- Oplossingsgericht denken en werken – Van intern naar extern
- Communicatietraining + presentatie training

Dag3

- Oplossingsgericht denken bij sollicitaties en netwerk-gesprekken
- Onderzoeken: baan of ZZP – gevolgen van beide opties

Dag4

- CV+aanbiedingsbrief + sollicitaties (eigen casussen)

Dag5

- Netwerktraining +casussen

Dag6

- Leren lezen van de arbeidsmarkt
- Hoe reageer ik op de markt
- Verdere stappen uitwerken voor het ZZP-schap of in een vaste baan
- Afsluiting en uitwerken van het stappenplan door de Cursisten

Dag 7 en 8 - Terugkomdagen

Tijdens de terugkomdagen worden ervaringen uitgewisseld en worden vaardigheden verder aangescherpt. Ook wordt de voortgang van het zoeken naar een baan behandeld.

NB: Alle trainingsdagen wordt ondersteund door video-opnames die met de cursisten worden besproken

Wat levert dit programma op?

  • Verhoging van de slagvaardigheid en het vergroten van de inzetbaarheid.
  • Verbeteren van vaardigheden
  • Het verder leren werken in groepen
  • Gebruik van eigen netwerk en het netwerk van anderen om het doel te bereiken
  • Bekendheid in en met de markt
  • Eventueel natraject (Optioneel)
  • Programma ook te gebruiken voor IRO’S en UWV-clienten

De kosten van deze training zijn inclusief lunch, ondersteunende materialen. De deelnemers worden tijdens hun sollicitatieperiode en in hun proeftijd begeleid

© 2021 IVCN - Instituut voor communicatieve vaardigheden - Oplossingsgerichte trainingen en Coaching. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top