Het IVCN verzorgt diverse trainingen m.b.t. oplossingsgericht werken en coachen. Oplossingsgericht werken is een benaderingswijze die zich richt op wat werkt, wat goed gaat. Oplossingsgericht coachen gebruikt deze benaderingswijze om de cliënt te begeleiden in een coachingtraject.

U kunt de volgende trainingen volgen:

  • Oplossingsgericht coachen: een 3x tweedaagse training gebaseerd op een in de praktijk bewezen methodiek die de ander snel in zijn kracht zet en het oplossend vermogen helpt vergroten.
  • De kunst van het vragenstellen: een tweedaagse verdiepingsmodule die nader ingaat op de technieken van het vragenstellen, gebruikmakend van NLP.
  • Oplossingsgericht loopbaanbegeleiden: een tweedaagse verdiepingsmodule waarin de cursist leert om de geleerde methodiek en technieken bij oplossingsgericht coachen specifiek in te zetten bij de begeleiding van de cliënt naar een andere baan, bestemming.
  • Oplossingsgericht solliciteren: een tweedaagse training waarin de cursist leert antwoord te geven op wat tot resultaat leidt.
© 2021 IVCN - Instituut voor communicatieve vaardigheden - Oplossingsgerichte trainingen en Coaching. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top