Het IVCN geeft trainingen over de volgende onderwerpen:

  • Sollicitatietraining
  • Coaching & teambuilding
  • Timemanagement
  • Stressmanagement
  • Interviewtechnieken
  • Vergaderen, presenteren en onderhandelen
  • Omgaan met verbaal geweld

Voor deze trainingen zijn nog geen data vastgesteld. Bel of mail ons als u behoefte hebt aan meer algemene informatie of geïnteresseerd bent in cursusdata. Hieronder treft u een korte beschrijving van bovenstaande trainingen.

Sollicitatietraining

Deze training geef de kandidaat de mogelijkheid veelvuldig te oefenen – met behulp van o.a. video – in de rol van kandidaat en in de rol van selecteur. De kandidaat krijgt feedback op zijn of haar aanbiedingsbrief en zijn CV. Ook zal de betreffende vacature besproken worden zodat de kandidaat goed voorbereid het sollicitatiegesprek in gaat. Praktisch werk is de rode draad van deze training. Hiernaast komen diverse communicatietechnieken aan de orde zoals de kunst van het luisteren, de kunst van het vragen stellen en het omgaan met allergieën en lastige vragen. Ook het zogenaamde “pendelen” (iedere gesprekspartner evenveel tijd geven) is een vast onderdeel van de training. Deze training wordt gedaan met 4-8 cursisten, 1-2 trainers en indien nodig 1-2 toneelspelers.

De training duurt van 09.30 uur tot 17.00 uur. Indien nodig wordt de cursist uitgenodigd voor een herhalingsdag – zonder kosten.

De ervaring heeft geleerd dat deze training – op onze wijze uitgevoerd - een hoog percentage van slagen kent.

Coaching & Teambuilding

Via onze succesvolle trainingen leiden wij coaches op. Deze training gaat een stap verder waarbij het van belang is dat een coach leert ook om te gaan met een groep – bijvoorbeeld een managementteam – waarbij teambuilding een belangrijk onderdeel is. Deze training bestaat uit twee dagen (09.30 – 17.00 uur) met veel praktijk en oefeningen. De groepsgrootte bedraagt 8-12 personen . 

Timemanagement

Met behulp van speciale tijdlijn technieken wordt de cursisten geleerd beter met hun tijd om te gaan. Hierbij is het bepalen van realistische doelen een must. Dit wordt getraind aan de hand van eigen praktijk cases. Ook het besef, dat het begrip “tijd” een beheersbare factor kan zijn, wordt behandeld. Het resultaat kan zijn, dat aan het eind van de training de cursist het volgende heeft geleerd: “ he/she can create his/her own future”

Stressmanagement

Stress heeft dikwijls te maken met miscommunicatie en andere spanningen die met communiceren te maken hebben. Deze training leert de cursist om zijn werkzaamheden en zijn privé beter te managen en zo doende de stress meer te kunnen beheersen. Deze training wordt gegeven bij bedrijven en met open inschrijving.

Interviewtechnieken

In deze tweedaagse trainingen worden deze technieken getraind aan de hand van videogebruik. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk. Met name de kunst van het luisteren en de kunst van het vragen stellen zijn primaire onderdelen van deze training

Vergaderen, presenteren en onderhandelen

Voor vergaderen, presenteren en onderhandelen zijn communicatietechnieken van het grootste belang. Aan de hand van eigen ervaringen is deze training ontwikkeld. Deze training wordt meestal op locatie uitgevoerd en ingericht op basis van de wensen van de klant.

Omgaan met verbaal geweld

Op veler verzoek is deze cursus weer opgenomen in ons assortiment. Tijdens deze cursus wordt veel in de praktijk geoefend met twee trainers en één of meer toneelspelers. Na afloop heeft de cursist ervaren wat verbaal geweld inhoudt en hoe hij/zij er op kan reageren. Als je het een keer hebt meegemaakt dan kan het minder bedreigend zijn als het je echt overkomt. Deze cursus wordt gegeven in een weekend (vrijdagavond 17.00 – 22.00 uur en zaterdag 10.00 – 17.00 uur) . Het aantal deelnemers is 10 tot 14.

© 2021 IVCN - Instituut voor communicatieve vaardigheden - Oplossingsgerichte trainingen en Coaching. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top